Eşti aici

Acasă » Invatamant primar 2016-2017

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016-2017

• Cerere-tip de înscriere (de la secretariatul şcolii )

•Fotocopie după actul de identitate al părintilor/tutorelui legal (care vor fi certificate conform cu originalul de catre secretarul unitatii de invatamant )

• Fotocopie după certificatul de naștere al copilului (care va fi certificat conform cu originalul de catre secretarul unitatii de invatamant )

• Dovada de vaccinari a copilului

•Adeverinţa eliberată de medicul de familie/medicul pediatru cu menţiunea “apt pentru şcoală/clinic sănătos”

• Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).

• Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul: declaratii pe propria raspundere , adeverinte salariat locul de munca,declaratie propria raspundere bunici/rude gr.II si acte identitate)