Școala Gimnazială ,,Grigore Antipa” din Tulcea a fost înființată în anul 1966 în urma eforturilor generoase ale localnicilor din zonă.  Până în anul 1999 poartă numele Școala nr 6. În anul 1999 unitatea şcolară ia numele marelui om de ştiinţă  Grigore Antipa care devine “patronul spiritual al instituţiei ”.   Din septembrie 2017 școala a devenit structură a Liceului Tehnologic “Ion Mincu.”
   Este o școală mică, situată în zona centrală a orașului. În anii ’80, în perioada exploziei demografice, școala funcționa în trei schimburi.  În prezent funcționează cu 4 grupe de preșcolari (o grupă program normal, 3 grupe program prelungit), 5 clase învățământ primar și 3 clase gimnaziu.
     Școala reprezintă o comunitate multiculturală, ca întreaga zonă geografică. Învață împreună elevi români, ucraineni, ruși-lipoveni, aromâni, turci, rromi.   Școala noastră este o școală incluzivă și dorim ca toți copiii să se simtă bine primiți și valorizați
     O întreagă pleiadă de dascăli ai acestei instituţii a pus bazele spiritualităţii pentru o şcoală care avea să devină de prestigiu prin rezultatele pe care le-a obţinut de-a lungul anilor. Cultura organizatiei a fost dezvoltată de profesori care și-au dedicat întreaga carieră acestei școli. Șefii de promotie ai scolii ( media 10 pe linie ):
Obretin  Lidia  – 1972, Isai  Elena  –  1988, Ivan  Carmen  – 1989, Ţibuleac  Andreea  – 1994, Antonescu  Mădălina  – 1997, Trantu  Elena  – 1998, Procop  Alexandru – 2002,. Iacob Ioana  -2013.
     În prezent în școală lucrează 25 de cadre didactice- profesori pentru învățământul preșcolar, primar, gimnazial. Formarea continuă reprezintă un obiectiv major în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.  Școala a fost reabilitată în anul 1988, apoi în 2005 când cea mai mare realizare a fost încalzirea centrală. 
     De-a lungul timpului, managerii, echipa didactică, au urmărit și realizat îmbunătățirea, modernizarea bazei materiale. În prezent școala dispune de 9 sali de curs, laborator de informatică, sală de motricitate, bibliotecă (7319 volume carte si 33 volume electronice), oficiu și sală de mese pentru preșcolari și elevii de la after school, cabinet medical, cabinet de psihologie și logopedie. Dotările au fost îmbunătățite permanent din buget, sponsorizari prin Asociația Părinților Grigore Antipa și din  proiecte finanțate NORWAY GRANTS, ASSOCLIC, ATELIERE FARA FRONTIERE.
  Curtea școlii oferă spațiul necesar desfașurării activităților  sportive. În perioada 2010-2016 s-a îmbunătățit și dotat parcul de joacă pentru preșcolari și școlarii mici cu sprijinul Primăriei și Asociației de părinți Grigore Antipa.
    Prioritatea şcolii este pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacități, deprinderi si competențe de comunicare, digitale, sociale și civice care sa le permită să-și găsească  menirea socială. Elevii sunt educați pentru a avea un comportament ecologic, un stil de viață sănătos. 
 Cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, libertatea de exprimare, prietenia sunt valori primordiale cultivate de intregul colectiv profesoral.

MISIUNEA ŞCOLII

Misiunea şcolii este să asigure o educaţie de calitate pentru dezvoltarea intelectuală, socială şi profesională a tinerilor în vederea adaptării socio- economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii locală şi europeană.

Ne propunem să asigurăm această calitate printr-un climat intern stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru profesori, sensibil la nevoile locale şi regionale.

Avem ca prioritate pregatirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacități, deprinderi și competențe care să le permită să-și găsească locul și menirea socială. Educăm elevii pentru a deveni buni cetățeni ai națiunii, cetățeni europeni.

Educăm elevii pentru a avea un comportament ecologic, de a trăi într-un mediu sănătos , pe care să și-l creeze cu forțele proprii.

Vom promova un management eficient al tuturor resurselor.

VIZIUNEA

Ţelul nostru este să redevenim o unitate şcolară de referinţă, integrată nevoilor sociale ale comunităţii,  avand capacitatea de a functiona ca o structura eficienta si echitabila pentru toate categoriile de copii si de a asigura progresul  tuturor elevilor săi , astfel încât ,,mâine să fie mai buni ca azi”